top of page

מה היא תמיסת ההשקייה?

כפי שכבר ציינו הידרופוניקה משמעותה היא גידול על מים, אבל מה יש בה באותה תמיסת מים שהצמחים צריכים?
הצמחים צורכים מן המים את המים עצמם (לטובת פוטוסינתזה) מלחים (סידן, מגנזיום,חנקן, זרחן  אשלגן, ועוד ) וחמצן.
את כמות המלחים במים אנחנו אומדים באופן עקיף על ידי מדידת המוליכות, מדידה ישירה של הרכיבים עצמם היא מורכבת מדי. המוליכות נמדדת ביחידות מיקרו או מילי סימנס, כאשר מוליכות מי הברז יכולה לנוע מעשרות מיקרו סימנס (מים מותפלים) ועד כמה מאות - מוזמנים לבדוק…
לטובת צימוח תקין הצמחים צריכים סביבה עשירה במלחים ברמת מוליכות של כמה מאות מילי סימנס (1300  -2000)  לכל צמח סביבה מועדפת וניתן למצוא באינטרנט טבלאות מפורטות.
רמת החמצן במים נשמרת ע"י הוספת אבן חמצן או לחילופין בשיטות בהן יש זרימת מים, הזרימה עצמה עוזרת להעשרת המים בחמצן. חשוב לציין שגם עליית טמפרטורת המים מעל 30 מעלות פוגעת בכמות החמצן במים.
פרמטר נוסף שאחנו בודקים הוא חומציות (PH) המים, כאשר לטובת גידול תקין הצמח צריך ערכי PH של 5.5 - 6.5.
לאורך תהליך הגידול צריך לשמור על תמיסה מאוזנת על מנת שהצמחים יוכלו לקבל את כל הדרוש להם לתהליך צמיחה תקין.

איך לשמור על ערכים מאוזנים?

כפי שציינו הצמחים צורכים מים וחומרי הזנה מהתמיסה ולכן לאורך תקופת הגידול התמיסה משנה את אופייה.
כאשר בתקופת החורף והצמחים קטנים יחסית השינוי הוא מתון ובתקופת הקיץ וכאשר הצמחים גדולים קצב השינוי עולה משמעותית.
מרכיב נוסף שמשפיע על קצב השינוי הוא כמות הצמחים ביחס לגודל מיכל המים , ההמלצה היא ליחס של 3 ליטר מים לכל צמח במערכת. בשוק ניתן למצוא הרבה מערכות עם יחס נמוך משמעותית (½ ליטר לצמח) ולכן הן ידרשו יותר עבודת מעקב ואיזון תכוף יותר.
התהליך המומלץ הוא -

  • מילוי מיכל המים

  • מדידת מוליכות

  • הוספת דשן בהתאם לצורך 

  • ערבוב המים, המתנה של מספר דקות שהתמיסה תתאזן ומדידה חוזרת

  • מדידת PH ( הדשן מוריד את החומציות ולכן מדידת חומציות תבוא תמיד לאחר הוספת הדשן)

  • במידה וה PH גבוה מ 7 נוסיף מעט מוריד חומציות

 
במערכת תקינה ניתן לבצע בדיקת ערכים פעם בשבוע, אחת לשלושה- ארבעה שבועות מומלץ להחליף חצי מכמות המים במיכל (לפעולה זו קוראים הקזה), הסיבה לכך היא שלאורך זמן מצטברים במיכל המים מלחים שהצמח לא השתמש בהם, מלחים אלה משפיעים על מדידת המוליכות ולכן נקבל ערכי קריאה גבוהים כשלמעשה התמיסה התרוקנה מהמלחים שהצמח זקוק להם, יתרה מכך ריכוז גבוה של מלחים "רעים" משפיע גם אופן הקלטה של מלחים "טובים."

מה היא תמיסת ההשקייה?
איך לשמור על ערכים מאוזנים?
bottom of page